Předávání vysvědčení za 1. pololetí

Stejně jako každý rok žáci obdrželi výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku.

Během aktu předávání byl s dětmi zhodnocen jejich přístup k výuce,  chování ve škole

a individuální školní úspěchy, ale i oblasti, na kterých je ještě potřeba zapracovat.