Den v Národním muzeu

Dne 1. 3. 2024 jsme žáky navštívili Národní muzeum. Většina dětí zde byla poprvé. Nejprve jsme vyjeli do nejvyššího místa muzea, kopule s prosklenou podlahou, odkud se nám otevřely krásné výhledy na hlavní město.

Postupně jsme si prohlédli všechny sbírky od podmořského světa přes prehistorii až po oddělení savců. Navštívili jsme i sbírku meteoritů nebo minerálů, které ve tmě barevně svítily.

Při zpáteční cestě jsme trénovali orientaci ve městě a v MHD.

Dětem se akce velmi líbila a nadšeně sdílely zážitky.