Filmový festival Jeden svět 2024

Dne 20. 3. 2024 jsme při příležitosti konání mezinárodního filmového festivalu věnujícího se problematice lidských práv Jeden svět 2024 zhlédli s žáky naší školy norský dokumentární film Pingpongová rodina v pražském kině Světozor. Dokument pojednával o lidech, kteří se  pravidelně setkávají na jednom z náměstí ve městě Oslo při hře stolního tenisu. Díky společné sportovní aktivitě navazují přátelství a vytvářejí pestrou a svébytnou komunitu lidí různého původu, překonávají jazykové bariéry a sociální rozdíly.

Po představení proběhla v sále diskuze s pracovníkem Sdružení pro integraci a migraci, který odpovídal na dotazy diváků.