Naučná vycházka – Pražský hrad

V pátek 10. září jsme se s žáky vydali na poznávací výlet na Pražský hrad. Většina přítomných jej ještě nikdy nenavštívila. Cestu tramvají jsme využili k vysvětlení principu fungování městské dopravy a seznámili jsme klienty s pravidly  přepravního řádu a používání jízdného v MHD.

 Vystoupili jsme na Strahově, okolo Černínského paláce jsme prošli na Hradčanské náměstí. Někteří poté využili chvíli oddechu k posvačení, další pořizovali fotografie např. Mariánského morového sloupu nebo sochy T.G. Masaryka.

Následně se nám naskytl jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu nad Nerudovou ulicí. Pochopitelně jsme nevynechali pohled na vojáky Hradní stráže. Po průchodu kontrolním rámem jsme došli k dominantě Pražského hradu – Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, která žáky ohromila svou krásou i velikostí. Pohovořili jsme o základních konstruktivních prostředcích gotické architektury a přiblížili si, kde se nacházejí kanceláře prezidenta republiky. Poté jsme prošli kolem věže Daliborky, ještě jednou se pokochali malebnými střechami Malé Strany a pokračovali Starými zámeckými schody na Klárov. Tramvají jsme pak dojeli zpět do školy. Žáci byli s vycházkou velice spokojeni a děkovali za krásný zážitek. Všichni jsme si výlet velmi užili.