Schola Pragensis 2020 online

Jubilejní 25. ročník veletrhu Schola Pragensis se konal poprvé v historii pouze online. Letos tedy nebylo možno zažít unikátní atmosféru veletrhu osobně. Přehlídka pražských středních a vyšších odborných škol se letos kvůli pandemii koronaviru přesunula na internet. Rozcestník na veškeré komunikační platformy veletrhu Schola Pragensis 2020 bylo možné nalézt na tradiční webové stránce https://www.scholapragensis.cz a dále na sociálních sítích přehlídky.

Aktuálně mají zájem o další vzdělávání na středních odborných učilištích dva žáci naší školy. Vzhledem k této skutečnosti a nemožnosti navštívit 25. ročník veletrhu Schola Pragensis osobně byli žáci v průběhu školního vyučování seznámeni s webem Schola Pragensis a bylo jim zároveň vysvětleno, o jaký druh veletrhu se jedná. Rovněž zhlédli několik prezentací různých odborných škol, které byly v rámci Scholy Pragensis prezentovány.

Žákům byly dále představeny učební obory, které nabízejí na svém webu SOU Jarov a SOU Klíčov. Zhlédli instruktážní videoprezentace z oblasti různých oborů, např.: strojník mechanik, holič, kadeřník, kosmetička, podlahář, kuchař, číšník, malíř lakýrník aj.

Ukázky chlapci sledovali se zájmem, obory jim nebyly cizí, neboť již nyní mají za sebou v rámci volnočasových aktivit své první praktické zkušenosti v podobě kulinářských výtvorů nebo pokusů o vlasové střihy, a to právě z toho důvodu, že jeden z nich projevil zájem o obor holič – kadeřník, druhý o obor kuchař.

Na seznamování s učebními obory v ČR během dopoledního školního vyučování navazovaly aktivity psycholožky a etopeda v odpoledních hodinách za účelem zjištění validní profesní orientace chlapců.