Stanice přírodovědců při DDM hl. m. Prahy

Dne 2. 12. 2020 jsme absolvovali přírodovědnou exkurzi okruhem přes smíchovský park Sacré Coeur, kde jsme využili zdejší workoutové prvky. Poté naše kroky vedly do Stanice přírodovědců při DDM hl. m. Prahy, kde se klienti seznámili s některými se zde chovaných živočichů a procvičili se slovní zásobu z okruhu názvů živočichů, rostlin, předmětů a míst kolem nás v praxi. Přes Petřín a Kinského zahradu jsme se sice zmrzlí, ale obohaceni o nové zážitky vrátili zpět do ZDC. Akce proběhla v pozitivní atmosféře a všichni zúčastnění si ji velmi užili.