Poznávací vycházka na Petřín

Dne 24. září jsme absolvovali další z poznávacích vycházek. S žáky jsme vyjeli lanovkou na Petřín a šli si prohlédnout jednu z neopomenutelných pražských dominant, Petřínskou rozhlednu, dále středověké opevnění a rosarium, kde ještě stále kvetly růže.

Prohlédli jsme si budovu Štefánikovy hvězdárny. Žáci s nadšením pořizovali fotografie okolí. Poté jsme sešli dolů do Kinského zahrady, prošli Hladovou zdí a z krásné vyhlídky se nám otevřel výhled na Prahu jako na dlani. Shlíželi jsme na malebné zákruty Vltavy a pražské mosty, vpravo jsme dohlédli i na Smíchov a našli budovu naší školy.

Velmi příkrými cestičkami jsme sešli k východu na Arbesově náměstí. Výlet se žákům líbil, viděli Prahu opět z jiného úhlu než obvykle.