Předávání vysvědčení za 1. pololetí škol. roku 2020/2021

Dne 28. ledna žáci naší školy obdrželi vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021. Byla tak oceněna jejich snaha a výsledky práce v jednotlivých vyučovacích předmětech. Slavnostního aktu  se zúčastnila paní ředitelka zařízení Mgr. Zuzana Chmelířová Vučková, která žákům vysvědčení předala.