Ukončení školního roku 2019/2020

I přes složité období v době koronavirové pandemie se podařilo zachovat výuku distanční formou a žáci i učitelé se opět setkali ve školních lavicích od 11.5.2020.

Školní rok byl ukončen předáním vysvědčení žákům dne 30.6.2020 paní ředitelkou Mgr. Zuzanou Chmelířovou Vučkovou. Následně pak byla  celá atmosféra umocněna společným setkání se  studenty z oddělení Hájů na zahradě ZŠ Holečkova, kde  probíhalo společné grilování.

 Tým učitelů  ze ZŠ při ZDC přeje dětem hezké prázdniny a těšíme se na ně opět dne 1. 9. 2020.