Projektový den – Italský betlém a Pražský hrad

V pátek 13. ledna 2023 jsme s žáky naší školy navštívili Italský institut v Praze. V prostorách bývalé kaple byl vystaven tzv. královský betlém z Neapole, který je dnes uložen ve sbírkách římského muzea Museo delle Civilta.

Jedná se o monumentální dílo s více než stovkou postav, které jsou oblečeny v dobových drahých látkách a znázorňují různé běžné činnosti lidí v 17. a 18. století: pekařskou dílnu, prodej vína, ale např. i pověšené prádlo. Také obydlí jsou typicky jihoitalská. Celé dílo je krásným a jedinečným svědectvím své doby. Sestavil je etnolog Lamberto Loria. Žákům se toto svědectví kulturního dědictví Evropy velmi líbilo. Vychutnávali jsme si jednotlivé detaily scén, dokonalé provedení figurek.

Pak jsme stoupali úzkými uličkami na Pohořelec, obdivovali jsme krásné fasády, stará kovová zábradlí, sgrafita a sochy svatých na domech, ukazovali jsme si pražské věže a významné budovy na panoramatu Starého Města.

Na Pražském hradě jsme si prohlédli prezidentskou standartu, v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zhlédli typické gotické prvky: sloupy, žebroví, lomené oblouky, růžici. Také jsme si povídali o hrobce českých králů a barevnosti mozaikových oken. Žáky interiér katedrály ohromil a velmi se jim líbila.

Starými zámeckými schody jsme sestoupili na Klárov. I přes chladnější počasí jsme se všichni vrátili velmi spokojeni a obohaceni o nové zážitky a informace. Pro naše žáky je důležité, aby se seznámili s kulturním bohatstvím Prahy, České republiky i krásou uměleckých děl Evropy.