Spolupráce se školami

Spolupráce se školami se odehrává na základě požadavku konkrétní mateřské, základní, střední školy v případě výskytu potíží ve třídním kolektivu, výskytu sociálně-patologických jevů ve školách (drogy, alkohol, šikana a jiné).
O spolupráci se školou sepisuje zástupce SVP smlouvu s vedením školy (proklik na smlouvu v PDF). Předchází jí jasné vydefinování potřeb a očekávání školy a možností SVP. O provedené spolupráci se sepisuje zpráva, obsahující doporučení, která je k dispozici škole.

Nabízíme především tyto služby:

  • Konzultace
  • Metodické vedení učitelů
  • Účast na výchovných komisích