Poradenství

Poskytujeme odborné poradenství výchovné, rodinné a sociální. Cílem je pomoci dětskému klientovi a jeho rodině překonat problémy, pomoci objasnit žádoucí cíle a naplánovat, jak jich dosáhnout.
Poskytujeme informace o nárocích, službách a možnostech, které mohou zmírnit tíživou situaci rodiny zprostředkováním další odborné pomoci.
Nabízíme přímou pomoc při řešení výchovných a rodinných problémů – praktické řešení obtížné sociální situace,  nácvik sociálních a komunikačních dovedností jednotlivců či dětských skupin prostřednictvím sociálně psychologických technik a her.
V případě potřeby poskytujeme stávajícím klientům jednorázové telefonické a e-mailové konzultace.
V akutních případech nabízíme v době provozu SVP krizovou intervenci dětským klientům a jejich rodinám.