Práce s dětmi cizinci

Poskytujeme preventivně výchovné, poradenské a terapeutické služby za využití tlumočníků a spolupráce s organizacemi pracujícími s rodinami cizinců (OPU, PPU, META, InBáze). Spolupracujeme se školami a poskytujeme poradenství pedagogickým pracovníkům v oblasti práce s dětmi – cizinci.
Depistážní činností mapujeme situaci žáků – cizinců a pedagogů, kteří s nimi pracují na školách spádové oblasti Prahy 11.
Úzce spolupracujeme s diagnostickým ústavem Zařízení pro děti – cizince, kde v indikovaných případech využíváme možnosti diagnostického pobytu v zájmu kvalitní diagnostiky, či pomoci při adaptaci a socializaci dítěte – cizince.
Disponujeme kontakty na tlumočníky v řadě světových jazyků.
Máme zkušenosti zejména s dětmi – cizinci z Vietnamu, Ukrajiny, Běloruska, Bulharska, Řecka a jiných států.