Středisko výchovné péče

Je státní zařízení zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro všestrannou preventivně výchovnou a terapeutickou péči o děti a mládež s výchovnými problémy. Nabízí především: psychologickou a etopedickou diagnostiku a následnou ambulantní péči dětem a mladistvým včetně dětí – cizinců.

Můžete se na nás obrátit s:

  • Zhoršením školního prospěchu
  • Záškoláctvím
  • Komunikačními potížemi v rodině
  • Složitou rozvodovou situací mající vliv na prožívání a chování dítěte
  • Krizí dospívání
  • Kontaktem s drogou, alkoholem
  • Agresivitou
  • Šikanou
  • Asociální jevy (zneužívání, stalking, sebepoškozování)
  • Dalšími potížemi