S kým spolupracujeme Placeholder
S kým spolupracujeme

Aktuality


Historie

Dne 1. 11. 2003 MŠMT zřídilo Diagnostický ústav pro děti – cizince a středisko výchovné péče (Dále jen ZDC) se sídlem Radlická 30, Praha 5. První děti nastoupily 15. 6. 2004. Již 2 . 9. 2007 vzniklo oddělení pro studenty, kteří navštěvují střední školy v Praze nebo blízkém okolí. V roce 2015 byl otevřen tréninkový byt na Praze 5.

Činnost zařízení je upravena zákonem č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 438/2006 Sb. ze dne 30. srpna 2006. Hlavní náplní zařízení je integrace nezletilých dětí-cizinců bez doprovodu v České republice při zachování, pochopení a respektování jejich sociálních, etnických, kulturně-historických a náboženských zvyklostí.

Zařízení poskytuje péči dětem, které nejsou občany České republiky a splňují podmínky stanovené zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Pokud tyto děti zejména z jazykových důvodů nemohou být umístěny do ostatních zařízeních.

Zařízení poskytuje také metodickou pomoc pro práci s dětmi- cizinci v ostatních zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Součásti Zařízení pro děti – cizince jsou:

  1. Diagnostický ústav
  2. Základní škola
  3. Studijní oddělení
  4. Tréninkový byt
  5. Středisko výchovné péče.

Informace ohledně GDPR a jiné dokumenty najdete ZDE.