Projekt AMIF

Od ledna 2017 realizuje v našem zařízení Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. (OPU) projekt „DOMOV V NOVÉ ZEMI“, jehož cílem je zlepšení postavení nezletilých žadatelů o azyl a cizinců, kteří přicházejí na území ČR bez doprovodu rodičů či jiných příbuzných.

OBDOBÍ REALIZACE:

1. 1. 2017 – 30. 6. 2019

FINANCOVÁNÍ:

Projekt Domov v nové zemi, reg.č. AMIF/7/02 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

O PROJEKTU:

Hlavním cílem projektu je zvýšení informovanosti, zajištění pomoci a usnadnění začlenění do společnosti zástupcům cílové skupiny, do které patří nezletilé osoby bez doprovodu zákonného zástupce, které jsou umístěny v některém ze specializovaných zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Jedná se o státní příslušníky třetích zemí, a to v některých případech nejen nezletilé, ale i ty, kteří již dosáhli věku zletilosti, avšak jsou stále umístěni v příslušném zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy z důvodu prodloužení ústavní výchovy soudem nebo z důvodu pokračujícího studia, a to až do věku 26 let. Cílem projektu je zvýšit informovanost zástupců cílové skupiny o jejich právech a povinnostech, o jejich postavení a možnostech v České republice, pomoci jim při řešení problémů spojených s jejich situací a usnadnit jim integraci do české společnosti. Prostřednictvím aktivit projektu budou rovněž zástupci cílové skupiny připravováni na odchod ze zařízení ústavní výchovy, což by jim mělo usnadnit nejen přechod do samostatného života, ale i jejich integraci do české společnosti. Aktivity projektu zahrnují právní a sociální poradenství, vzdělávací a socikulturní aktivity, volnočasové aktivity, doučování a psychologickou pomoc.
Podrobnější informace o projektu je možné nalézt na www.opu.cz

Evropská Unie - Azylový, migrační a integrační fond

Organizace pro pomoc uprchlíkům