S kým spolupracujeme

V zájmu zajištění efektivní práce s dětmi a mládeží v SVP spolupracujeme především s následujícími institucemi:

  • Školy – mateřské, základní, střední, SOU
  • Orgány sociálně právní ochrany dětí místně příslušných úřadů
  • Oddělení sociální prevence místně příslušných úřadů
  • Pedagogicko – psychologické poradny
  • Speciálně pedagogická centra
  • Police České republiky
  • Probační a mediační služba ČR
  • Soudy
  • Nevládní neziskové organizace spolupracující s dětmi a mladými lidmi, studenty
  • Zdravotnická zařízení