Krizové linky

Středisko výchovné péče neposkytuje nepřetržité krizové služby. V případě akutní neodkladné krizové situace, kontaktujte, prosím, některou z organizací, které tyto služby nabízejí.

Telefonické krizové linky

Linka bezpečí

Telefonní číslo: 116 111
Služby jsou poskytovány anonymně, zdarma a nepřetržitě.

Rodičovská linka

Telefonní číslo: 840 111 234 (1,60 Kč/min. z O2, 4,80 Kč/min z T-mobile a 5,59 Kč/min z Vodafone)
nebo 606 021 021 (O2 operátor).
Služby jsou poskytovány anonymně v čase: po – čt 13:00 – 19:00; pá 9:00 – 15:00 hod.

Pražská linka důvěry

Telefonní číslo: 222 580 697
Služby jsou poskytovány anonymně a nepřetržitě.

Linka důvěry centra krizové intervence

Telefonní číslo: 284 016 666

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Telefonní číslo: 116 006
Služby jsou poskytovány anonymně, zdarma a nepřetržitě.

Chatové a e-mailové poradny

E-mailová poradna Linky bezpečí:
pomoc@linkabezpeci.cz
Odpověď lze očekávat do 3 pracovních dnů.

E-mailová poradna Rodičovské linky:
pomoc@rodicovskalinka.cz
Odpověď lze očekávat do 3 pracovních dnů.

Krizová centra