Základní škola

Vedoucí školy:

Mgr. Petra Kopecká

Učitelé:

Mgr. Barbora Dufková

Mgr. Ivana Pejřimovská

Speciální pedagog:

Mgr. Jana Vysloužilová

 

O škole:

Našimi klienty jsou žáci-cizinci ve věku do osmnácti let původem z různých zemí světa, kteří jsou bez kontaktu nebo v nepravidelném kontaktu s rodiči nebo dalšími rodinnými příslušníky. Jedná se o žadatele o azyl, jimž byla z dalších důvodů nařízena ústavní nebo ochranná výchova a jejichž předcházející školní docházka byla často nepravidelná, případně nebyli systematicky vzděláváni vůbec.

Zaměřujeme se na zjišťování úrovně dosažených znalostí a dovedností, stanovujeme a realizujeme specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti dítěte přiměřeně jeho věku, individuálním předpokladům a možnostem.

Škola podporuje fyzické a psychické zdraví žáků. V rámci ZDC navštěvují buď základní školu (do 15 let), nebo diagnostickou třídu (nad 15 let). Cílem naší školy je žáky-cizince připravit na co nejúspěšnější integraci do standardních základních nebo středních škol v České republice.

Školu navštěvují také žáci s nedostatečnými školními návyky a nízkými studijními výsledky, přestože již byli žáky české základní školy. Zpravidla se jedná o absentující žáky s jinou státní příslušností dlouhodobě žijící na území České republiky, žáky s výchovnými problémy, se sociálně patologickými projevy,  kteří mají občasné problémy se zvládnutím předmětu český jazyk, a z toho vyplývají potíže i v dalších vyučovacích předmětech.

Speciální pedagogové postupují dle aktuálního ŠVP vycházejícího z RVP. Každý žák má v průběhu absolvované dvouměsíční diagnostiky vypracován plán pedagogické podpory,  dlouhodobým klientům je posléze vypracován vzdělávací plán, který reflektuje individuální potřeby žáka v jednotlivých předmětech. Jedním z největších úkolů při výuce je zvládnutí českého jazyka i prostřednictvím zvýšené časové dotace s důrazem na co nejpřirozenější osvojení si všech sociokulturních zvyklostí typických pro Evropu.

Účelem dobrovolného pobytu dětí je odhalení příčin jejich problémů, především pak nalezení prostředků k řešení a odstranění či zmírnění potíží, doporučení výchovných postupů a metod do budoucna.