Projektový den – Národní muzeum

V rámci projektového dne jsme s žáky 30. 9. navštívili Národní muzeum. Prošli jsme oddělení počátečního vývoje zvířat v mořském prostředí a zhlédli poučný krátký film o evoluci. Ve druhém patře jsme viděli sbírky vyšších obratlovců, velmi pěkně uspořádané, každý si zde našel něco zajímavého. Žáci obdivovali prehistorickou sbírku, šavlozubého lva nebo mamuta. Zhlédli jsme také projekci o tom, jak vznikala muzejní maketa mamuta. V jednotlivých sálech jsme si mohli osahat různé artefakty, např. želví krunýř nebo druhy zvířecích zubů.

Nakonec jsme se šli podívat na sbírku minerálů. Vešli jsme do temné místnosti, ve té jsme pozorovali luminiscenční efekt minerálů, které ve tmě barevně svítily. Návštěva muzea byla pro žáky jako vždy velkým přínosem pro názorné a bezprostřední načerpání i rozšiřování nových poznatků, získávání nových zkušeností a zážitků.

 

.