Botanická zahrada

Dne 9. září 2022 jsme s žáky navštívili v Botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty UK Na Slupi, Praha 2. Prohlédli jsme si venkovní areál i horní skleník, kde aktuálně probíhala podzimní výstava kaktusů a sukulentů. Žáky rovněž zaujala akvária s tropickými druhy akvarijních ryb, vzrostlé banánovníky nebo jezírko s okrasnými kultivary leknínů, zejména s každoročně vysazovanou viktorií Cruzovou, která je typická svými masivními talířovitými listy a velkým, pouze po dvě noci rozkvétajícím květem.

Vzhledem ke krásnému počasí jsme se na cestu zpět vydali pěšky přes železniční most, který spojuje vltavské břehy směrem od Výtoně na Smíchov, aby se noví žáci lépe seznámili s okolím školy. Akce se vydařila, všichni se vrátili spokojeni a plni dojmů.