Naučná vycházka do Valdštejnské zahrady a Vojanových sadů

V pátek 17. září jsme se s žáky opět vydali objevovat krásy Prahy, tentokrát Valdštejnskou zahradu, součást areálu Valdštejnského paláce, sídla Senátu Parlamentu ČR na pražské Malé Straně.

Věnovali jsme pozornost nejen paláci v raně barokním slohu, ale také zahradě koncipované v italském stylu, ve které jsme obdivovali sochařskou výzdobu, grottovou stěnu, v zahradě nás nadchla i monumentální sala terrena a zaujalo nás jezírko s velkými kapry i klec s výry. Žákům se v zahradě moc líbilo a nadšeně pořizovali fotografie okolí.

Pokračovali jsme do Vojanových sadů, které jsou považovány za historicky nejstarší částečně zachovalou zahradu v Praze. Zahlédli jsme zde několik pávů, kteří jsou neoddělitelnou součástí zdejšího prostředí.

Malebnými ulicemi jsme se posléze přesunuli na Malostranské náměstí. V nepříliš zalidněném centru Prahy žáci mohli obdivovat krásu historického jádra města v poklidné atmosféře nastupujícího podzimu, který se již přihlásil o slovo.

Při naučných vycházkách žáci nejen poznávají významné památky, seznamují se s historickými souvislostmi a získávají rozmanité informace, ale učí se zároveň spoluvytvářet vztahy ve vrstevnické skupině. V neposlední řadě si osvojují pravidla bezpečného chování na rušných ulicích i v prostředcích městské hromadné dopravy nebo orientaci ve městě.