Startovací – tréninkový byt

Od jara roku 2015 jsme zřídili tréninkový studentský Byt. V tomto bytě bydlí studující studenti po dosažení zletilosti na smlouvu o pobytu. Kapacita Bytu jsou 4 studenti. Hlavní cíl Bytu je příprava studentů na samostatný život po ukončení pobytu v ZDC. Studenti v Bytě bydlí sami, žijí dle nastavených pravidel v rámci řádu Bytu. O kontakt se studenty a dohledem na chod Bytu je pověřený pedagogický pracovník, který do bytu pravidelně dochází. Studenti se sami starají o celý chod Bytu od samostatného stravovaní až po základní kontakty např. s řemeslníky… v Bytě probíhá pravidelný sociální trénink v rámci přípravy na odchod ze ZDC po ukončení studia.