Dlouhodobý pobyt

Při diagnostickém ústavu pro děti – cizince je oddělení pro dlouhodobé pobyty s kapacitou 6 dětí.

Toto oddělení je určeno pro děti po ukončení diagnostického pobytu. Primárně jsou zde děti s přetrvávající jazykovou barierou bránící integraci. Délka pobytu na tomto oddělení je zpravidla maximálně 1 rok.

Hlavním cílem tohoto oddělení je příprava na vzdělávání v externích školách a v rozvoji kompetencí důležitých pro co největší integraci, bez ztráty vlastní integrity. Dále se s dětmi pracuje na vyřešení pobytového statusu v České republice s ohledem na individuální situaci jednotlivých dětí.

Děti se zde učí jak nakládat s volným časem a jsou vedeny k samostatnosti. Velký důraz je kladen právě na kvalitu trávení volného času a hledání vhodných volnočasových aktivit mimo zařízení, tak aby děti byly v co největším kontaktu s většinovou společností.

Po ukončení pobytu jsou děti přemístěny na studentské oddělení nebo do návazných zařízení.