Jak můžete pomoci

Do našeho zařízení se dostávají děti převážně bez sociálního zázemí a bez jakýchkoli prostředků. Mnohé z nich jsou velmi nadané se zájmem o studium, které se jim snažíme umožnit. Většinu jejich potřeb jsme schopni zajistit.

Určitým problémem však pro nás je úhrada nestandardních nákladů, jako jsou zubní náhrady, které nehradí pojišťovny, dioprtické brýle,  placení školného, nákup specifických školních pomůcek, jako například kosmetický kufřík, kadeřnická souprava… autoškolu či rekvalifikační kurzy apod.

Finanční příspěvek můžete poslat přímo na bankovní účet ZDC u České Národní Banky.

Číslo účtu je 1038051/0710 , jako variabilní symbol uvádějte kontakt na Vás – telefon, rodné číslo….

Na Vámi poskytnutou finanční pomoc a dary Vám rádi  vystavíme darovací smlouvu. Viz darovací smlouva
V oblasti materiálního vybavení přivítáme:

  • odbornou literaturu, cizojazyčné slovníky, dětské knihy,
  • stavebnice, hry, hračky,
  • sportovní materiál (míče všeho druhu, šipky, brusle, hokejky, lyže, kola apod.),
  • výpočetní techniku pro studenty

Dále uvítáme:

podporu  kulturních, společenských či sportovních akcí.

Děkujeme Vám za laskavou pomoc.

Děti a pracovníci Zařízení pro děti- cizince.