Speciálně pedagogická činnost

Na pozici školního speciálního pedagoga ve škole působí od 1. 9. 2020 Mgr. Jana Vysloužilová, která s žáky pracuje v rámci speciálně pedagogické intervence, provádí speciálně pedagogický screening, pracuje s žáky individuálně v rámci reedukace a vytváří plány pedagogické podpory. V průběhu vyučování supluje práci asistenta pedagoga u žáků se specifickými potřebami.