Studentské oddělení

V našem detašovaném pracovišti bydlí studenti po dosažení 15 let a zpravidla po ukončení základního vzdělání. Tito studenti mají nařízenou ústavní výchovu do 18-ti let, ve výjimečných případech může být prodloužena do 19 let. Po dosažení zletilosti, mají studující klienti možnost zůstat v našem zařízení na smlouvu o pobytu. Tato smlouva zajišťuje studentovi i nadále právo na plné přímé zaopatření, to jest hrazené ubytování, stravné,, hrazení ošatného, jízdného a školních i volnočasových aktivit. Smlouvu je možné každoročně prodlužovat až do 26 let věku, tj. do doby, kdy i pro české děti platí studentské výhody. Studenti bydlí na našem detašovaném pracovišti Studentské oddělení, Praha 4, Háje. Všichni studenti, navštěvují školy, zpravidla SOU nebo SŠ, ve výjimečných případech jsou i žáky školy při ZDC. Studenti si sami vaří, uklízí, perou prádlo. Pravidelně probíhají kurzy vaření v přítomnosti vychovatele. V rámci volnočasových aktivit jezdí studenti na celodenní výlety (v rámci poznávání ČR), chodí plavat, cvičí ve fitnes, hrají fotbal, navštěvují různé kulturní akce kina, koncerty, festivaly. Kapacita studentského oddělení je 8 studentů. Podstata činnosti zařízení vychází z  individuálních potřeb jednotlivých studentů a je přípravou na samostatný život.