Jak se objednat

U sociální pracovnice SVP:

Telefonicky na telefonním čísle

  • +420 778 527 312
  • +420 272 656 616

E-mailem:

Na prvním setkání se uskuteční vstupní anamnestický pohovor, současně s podepsáním informovaného souhlasu (proklik na dokument v PDF) a souhlasu rodičů (proklik na dokument v PDF). Tohoto setkání se účastní zákonný zástupce dítěte, bez přítomnosti dítěte samotného, případně zletilý klient osobně.

Na první setkání počítejte s časovou dotací cca 90 minut. Kvalitní obsáhlá osobní a rodinná anamnéza je důležitým podkladem pro další spolupráci s klientem.
Máte-li k dispozici zprávy z jiných odborných pracovišť, které jste již v minulosti vyhledali, vezměte je, prosím, na první setkání s sebou. Jedná se např. o zprávy z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, speciálně pedagogickém centru, psychiatrické ambulance, či hospitalizace, zprávy z diagnostického pobytu apod.