Edukativní rodičovské skupiny – začínáme v říjnu 2022

Rodičovské skupiny vedené psycholožkou a sociální pracovnicí našeho SVP jsou skupinami podpůrnými a jsou primárně určeny rodičům, jejichž děti jsou klienty Střediska výchovné péče. V případě volné kapacity budou skupiny otevřeny i pro veřejnost, tedy rodiče, kteří s naším Střediskem výchovné péče doposud nespolupracovali.
Prostřednictvím rodičovských skupin přicházíme s několika pevně stanovenými tématy, o kterých si myslíme, že jsou důležité pro dobře fungující rodinný systém, jsou aktuální a rodiny se s nimi často setkávají. V neposlední řadě budou společná setkání obsahovat témata zaměřující se na oblast sociální pomoci, práva a povinnosti rodičů a informace o možnostech další pomoci.
Bližší informace o deseti plánovaných tématech setkání a kontakt na organizátory rodičovských skupin (Bc. Olga Čutová, DiS. a Mgr. Denisa Krčmářová) naleznete v níže uvedeném odkazu.

Rodičovské skupiny-leták